ข้อมูลเพิ่มเติม อ.ศรีสงคราม

Go down

ข้อมูลเพิ่มเติม อ.ศรีสงคราม Empty ข้อมูลเพิ่มเติม อ.ศรีสงคราม

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun Aug 23, 2009 7:47 pm

คำขวัญอำเภอ หลวงปูตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.๗ ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๕๙-๙๐๘๔
หมายเลขโทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๐๘๔


ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม แยกการปกครองจากอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๘ ขณะนั้นใช้ชื่อ "กิ่งอำเภออากาศอำนวย" (อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เดิมขึ้นการปกครองกับอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) เขตการปกครองแบ่องออกเป็น ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลสามผง ตำบลบ้านแพง ตำบลหนองแวง ตำบลนาทม ตำบลบ้านข่า ตำบลบ้านเสียว และตำบลนาหว้า
พ.ศ. ๒๔๖๘ ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง
พ.ศ. ๒๔๗๑ ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอไปตั้งที่บ้านท่าบ่อสงคราม ตำบลบ้านข่า
พ.ศ. ๒๔๘๑ เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภออากาศอำนวยเป็นกิ่งอำเภอศรีสงคราม
พ.ศ. ๒๔๘๕ ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีสงคราม จากบ้านท่าบ่อสงครามไปตั้งที่บ้านปากอูน ตำบลนาเดื่อ (ปัจจุบันบ้านปากูนขึ้นกับตำบลศรีสงคราม)
พ.ศ. ๒๔๙๖ ยกฐานะจากกิ่งอำเภอศรีสงคราม ขึ้นเป็นอำเภอศรีสงคราม
ประชากรชาวอำเภอศรีสงคราม ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่า ซึ่งอพยพแยกย้ายมารวมตัวกัน เช่น ไทยลาว ไทญ้อ แสก โส้ และผู้ไท ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจึงมักตั้งตำบลหมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงกัน ไม่กระจัดกระจาย และอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญๆ ซึ่งรวมเป็นพื้นที่ล่มน้ำสงคราม วัฒนธรรมต่างๆ ได้ผสมผสานกันไปตามกาลเวลา
อำเภอศรีสงครามตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม ๖๗ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๑๑ กิโลเมตร
2.เนื้อที่/พื้นที่ ๖๗๑.๓๑๗ ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี ๓ ฤดู คือร้อน ฝนและหนาว


ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล.......๙.... แห่ง 3.เทศบาล..๑.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....๑๐๙.... แห่ง 4.อบต........๙ ... แห่ง


ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา,ทำไร่,ทำสวน
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำการประมงน้ำจืด,เลี้ยงสัตว์
3.จำนวนธนาคาร มี ๓ แห่ง ได้แก่
๑. ธนาคารออมสิน โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๒๓๓
๒. ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๒๖๘
๓. ธนาคารกสิกรไทย โทร.๐-๔๒๕๙-๙๑๖๐
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง


ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๒๓๘
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๕๘๖
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม โทร. ๐-๔๒๕๕-๑๐๑๙
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านข่าพิทยา โทร. ๐-๔๒๕๓-๕๘๘๖
โรงเรียนสามผงวิทยาคม โทร. ๐-๔๒๕๕-๑๐๒๒ , ๐-๔๒๕๓-๕๙๐๓
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
สัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่มีปลากกน้ำจืดชุกชุม
หินขาว ที่ใช้ประดับตกแต่งสวนหย่อมและตู้ปลา อยู่ในพื้นที่ตำบลนาคำ และ ต.หาดแพง
ป่าไม้ มีป่าสงวนแห่งชาติโพนงาม - นางูม


ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๖๖,๐๙๔ คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม ๓๒,๙๓๕ คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม ๓๓,๑๕๐ คน
4.ความหนาแน่นของประชากร ๙๒.๒๑ คน/ตร.กม.


ด้านการคมนาคม
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ -
- สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
- ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -


ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,มะเขือเทศ,ยางพารา
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำสงคราม,ลำน้ำอูน,ลำน้ำยาม, ลำน้ำอ้วน, ลำน้ำเมา
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทซันเทคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง บ้านดอนแดง ม.๔ ต.ท่าบ่อสงคราม


ข้อมูลจาก http://www.sawasdeenakhonphanom.com
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 96
Join date : 21/08/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://srisongkham.top-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ